شرکت گاز استان فارس به منظور ساده سازي و سرعت بخشيدن به شکايات و پيشنهادات مشترکين خود، سامانه تجميع درگاه هاي ارتباط با مشتريان را راه اندازي نموده است.
در اين سيستم به هر يک از شکايات يا پيشنهادات، کد رهگيري منحصر بفردي اختصاص داده مي شود که با استفاده از آن مي توانيد فرآيند پاسخگويي به شکايات و پيشنهادات خود را به صورت آنلاين پيگيري نماييد